Region Sjælland

PowerPoint med mange muligheder – et super godt værktøj for medarbejderne

Region Sjælland holder hele tiden møder i deres store mødesal for regionsrådet, hvor de skal holde flere præsentationer for deltagerne. Samtidig afholdes der endnu flere møder – både små interne møder og større afdelingsmøder – i alle virksomhedens afdelinger på sygehusene i hele regionen og i regionshuset i Sorø.

Region Sjælland har nu fået udviklet en ny PowerPoint-skabelon hos BGRAPHIC med et tilhørende ikon-bibliotek, et avanceret slidedeck, hvor der er forberedt procesdiagrammer, tidslinjer og landkort, så den enkelte medarbejder nemt og effektivt kan udarbejde sin præsentation korrekt i Region Sjællands design.

PowerPoint-skabelonen er blevet introduceret af BGRAPHIC for ca. 25 medarbejdere på et halvdags intromøde. Medarbejderne er nu superbrugere af og ambassadører for skabelonen. Tanken er, at superbrugerne skal oplære andre medarbejdere i brug af skabelonen. Som en del af opgaven har BGRAPHIC udarbejdet en Brugerguide, som medarbejderne kan støtte sig til i det videre arbejde og søge hjælp til fx at skifte farve, foto, anvende korrekt typografi, indsætte video etc.

Vi opfordrer desuden medarbejderne til at dele deres præsentationer med hinanden. Hvis man kan genbruge slides fra en kollega, vil det jo spare tid for alle. Så man må gerne stjæle 🙂 Tilsvarende kan der opbygges firmapræsentationer, der fra centralt hold kan opdateres, når der er nye tal hvert år i forbindelse med årsrapporteringen.