Region Sjælland Koncern IT

Et visionært projekt gjort enkelt og overskueligt

Region Sjælland ønsker at fremtidssikre laboratoriespecialerne, så de står mål med udviklingen og understøtter hurtigere diagnostik af sygdomme i et nationalt laboratoriesamarbejde.

Dette kan gøres ved en øget digitalisering og gennem anskaffelse af nye digitaliseringsløsninger/systemer til alle laboratorieområderne. Herved styrkes samarbejdet og relationen mellem laboratoriespecialerne og de øvrige kliniske og tværgående specialer. Hvis regionerne kan behandle sundhedsdata på samme vis, vil det effektivisere arbejdsgange og gøre det nemt at udveksle data mellem sygehuse, andre enheder, specialister og praktiserende læger.

BGRAPHIC har været med ved tegnebordet til de første visualiseringer af projektet. I den forbindelse har vi udviklet en PowerPoint-skabelon, som bliver anvendt til at formidle det visionære projekt i regionerne og øvrige interessenter. Derudover er der også designet en række diagrammer, ikoner og illustrationer som på en enkel og klar måde kan forklare et komplekst projekt.