Referencer


Vi har mange fantastiske kunder. Du og din virksomhed er altid velkommen til at komme med på listen 🙂 Vi løser opgaver for offentlige og private virksomheder. Der er en god synergi i at samarbejde med både den offentlige administration og det private erhvervsliv.

Her har du listen over dem, som vi har løst opgaver for…

 
 

1kid
Amgros
Andersen Kbh
Arbejdernes Andelsboligforening
Arbejdsmarkedskommissionen
Arbejdsmiljørådet
Astion Pharma A/S
AtZ Kommunikation
Basic Rengøring
Baunehøj Efterskole
Bech-Bruun
Beskæftigelsesministeriet
BLS Capital
BLS Invest
Bluegarden
Busses Skole
Bygningsstyrelsen
BY & HAVN
Børne- og Undervisningsministeriet
Center for Offentlig-Privat Innovation
Code Experts
CPH Legal
CSU Egedammen
Dalberg Global Development Advisors
DANIDA
Danmarks Evalueringsinstitut
Danmarks Lærerforening
Dansk BiblioteksCenter
Dansk Byggeri
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk Vestindisk Selskab
Danske Regioner
Danske Spil
Datatilsynet
De Danske Bilimportører
Design Psychology A/S
Diabetesforeningen
Diakonissestiftelsen
Digitaliseringsstyrelsen
DIS
DREAM
Efterskoleforeningen
Eksportrådet
Elsebeth Nielsen
ELVAND
E-nettet
Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Esencia
ESPON
etank.nu
Europas Maritime Udviklingscenter
European Fishmeal and Fish Oil Producers
Femern A/S
Finansministeriet
Finanstilsynet
FLSmidth
Fonden for Velfærdsteknologi
Forbrugerstyrelsen
Forsvarsministeriet
Fritids- og Ungdomsklubben LEVUK
Furesø Kommune
FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Fødevarestyrelsen
Gate 21
GCI Mannow Malmö
gennembrud.nu
GetSharp IT
Glostrup Forsyning
Glostrup Hospital
GroupM
Hansen Agenda
Helsemin A/S
Hillerød Kommune
HJORTHs Badehotel
HK
HUR Trafik
ICARS – International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions
Indenrigs- og Boligministeriet
Infotrust
Ingleby Farms
Insighters
Institut for Flerpartisamarbejde
Institut for Menneskerettigheder
Integrationsrådet
Integrationsservice
Invest in Denmark
ISAR
Kalundborg Kommune
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
KMD A/S
Konsulentgruppen Strandgade
Kulturministeriet
Københavns Fondsbørs
Københavns Internationale Teater
Københavns Kommune
Køge Kommune
LIF – Lægemiddelindustriforeningen
Ligestillingsafdelingen
Lundbeck Institute
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngs Kommunikation
Lægemiddelstyrelsen
Lønkommissionen
Marine Ingredients Denmark
Metroselskabet
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Moderniseringsstyrelsen
Movia
MT Højgaard A/S
Nationalt Genom Center
ND Data
Netop
Nordisk Kellogg’s ApS
Nordskoven, Bornholm
Nycomed Danmark A/S
OK
OKI EUROPE
p-inline

Paustian
Peder Lykke Centret
Personalestyrelsen
PKA
PlanBørnefonden
Plougmann & Vingtoft A/S
Professionshøjskolen Absalon
Professionshøjskolen UCC
Promovator A/S
Rambøll
Regeringen / Statsministeriet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Rigshospitalet
Roskilde Kommune
Rådet for Etniske Minoriteter
Scan Global Logistics A/S
Seacon
Skattekommissionen
SKAT
Social- og Ældreministeriet
Statens Administration
Statens It
Statens Serum Institut
Statsforvaltningen
Steno Diabetes Center Odense
Steno Diabetes Center Sjælland
Styrelsen for Forskning og Innovation
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Videregående Uddannelser
Sund & Bælt Holding A/S
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Svanemøllebugten Sejlsport
Søfartsstyrelsen
Tang+Krogh Ejendomme
Teater TT
Teatergruppen Batida
Trafikstyrelsen
Transportministeriet
Tryg Forsikring
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Udliciteringsrådet
Udlændingeservice
Utilizero
Velfærdskommissionen
Velliv
VERDO
Vestforbrænding
Videncenter for Miljø og Ressourcer
VisitSweden ApS
VIVE
VKR Holding A/S
WHO Europe
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Økonomistyrelsen
Øresundsbro Konsortiet