Referencer


Vi har mange fantastiske kunder. Du og din virksomhed er altid velkommen til at komme med på listen 🙂 Vi løser opgaver for offentlige og private virksomheder. Der er en god synergi i at samarbejde med både den offentlige administration og det private erhvervsliv.

Her har du listen over dem, som vi har løst opgaver for…

 
 

1kid
ABT-fonden
Advizer
Altigo
Amgros
Andersen Kbh
Arbejdernes Andelsboligforening
Arbejdsmarkedskommissionen
Arbejdsmiljørådet
Astion Pharma A/S
AtZ Kommunikation
Basic Rengøring
Baunehøj Efterskole
Bech-Bruun
Beskæftigelsesministeriet
Birgitta Steen / Dyssekilde
BLS Capital
BLS Invest
Bluegarden
Busses Skole
Bygningsstyrelsen
Byrejsen.dk
Børne- og Undervisningsministeriet
Carlsberg
Center for Offentlig Innovation
Code Experts
Consulting League
CPH Legal
CSU Egedammen
Dalberg Global Development Advisors
DANIDA
Danmarks Evalueringsinstitut
Danmarks Lærerforening
Dansk BiblioteksCenter
Dansk Byggeri
Dansk Vestindisk Selskab
Danske Regioner
Datatilsynet
De Danske Bilimportører
Decisive
Diabetesforeningen
Diakonissestiftelsen
Digitaliseringsstyrelsen
DIS
DREAM
Dudes Guesthouse
Efterskoleforeningen
Eksportrådet
Elsebeth Nielsen
ELVAND
EMPOWER
E-nettet
Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Esencia
ESPON
etank.nu
Europas Maritime Udviklingscenter
European Fishmeal and Fish Oil Producers
Femern A/S
Finansministeriet
FLSmidth
Fonden for Velfærdsteknologi

Forbrugerstyrelsen
Forsvarsministeriet
Fritids- og Ungdomsklubben LEVUK
FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Fødevarestyrelsen
GCI Mannow Malmö
gennembrud.nu
Glostrup Hospital
GroupM
Hansen Agenda
Helsemin A/S
Hillerød Kommune
HJORTHs Badehotel
HK
HUR Trafik
ICARS – International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions
Immudocs
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Infotrust
Ingleby Farms
Insighters
Institut for Flerpartisamarbejde
Institut for Menneskerettigheder
Integrationsrådet
Integrationsservice
Invest in Denmark
ISAR
Jøp Ove & Myrthu ApS
Kalundborg Kommune
KFUK’s Sociale Arbejde
KMD A/S
Konsulentgruppen Strandgade
Kulturministeriet
Københavns Fondsbørs
Københavns Internationale Teater
Københavns Kommune
Køge Kommune
LIF – Lægemiddelindustriforeningen
Ligestillingsafdelingen
LindCom ApS
Lundbeck Institute
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngs Kommunikation
Lægemiddelstyrelsen
Lønkommissionen
Maria Wandel
Marine Ingredients Denmark
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Ministeriet for Børn og Undervisning
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Moderniseringsstyrelsen
Movia
MT Højgaard A/S
ND Data
Netop
Nordisk Kellogg’s ApS
Nutramino
Nycomed Danmark A/S

OK
OKI EUROPE
p-inline
Paustian
Peder Lykke Centret
Personalestyrelsen
PKA
PlanBørnefonden
Plougmann & Vingtoft A/S
Professionshøjskolen Absalon
Professionshøjskolen UCC
Promovator A/S
Regeringen / Statsministeriet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Rigshospitalet
rosberg.dk
Roskilde Kommune
Rådet for Etniske Minoriteter
Scan Global Logistics A/S
Seacon
Skattekommissionen
SKAT
Social- og Integrationsministeriet
Statens Administration
Statens It
Statens Serum Institut
Statsforvaltningen
Steno Diabetes Center Sjælland
Styrelsen for Forskning og Innovation
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Videregående Uddannelser
Sund & Bælt Holding A/S
Sundheds- og Ældreministeriet
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Svanemøllekredsen
Søfartsstyrelsen
Tang+Krogh Ejendomme
Teater TT
Teatergruppen Batida
Trafikstyrelsen
Transportministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Udliciteringsrådet
Udlændingeservice
Undervisningsministeriet
Velfærdskommissionen
Velliv
VERDO
Vestforbrænding
Videncenter for Miljø og Ressourcer
VisitSweden ApS
VIVE
VKR Holding A/S
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Økonomistyrelsen
Øresundsbro Konsortiet
Østerbro TandlægeCenter
Åben Konfliktrådgivning på Frederiksberg