ICARS

PowerPoint, der kan præsentere og overbevise om ICARS’ vigtige mission

Antibiotikaresistens er et alvorligt problem og en stor trussel. Derfor har den danske regering besluttet at etablere ICARS – International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions.

ICARS er et uafhængigt internationalt løsningsorienteret videns- og forskningscenter. Det skal fungere som et supplement til de allerede eksisterende organisationer og initiativer på området – og fokus er på at omsætte politik til handling ved at finde løsninger samt understøtte implementeringen af disse løsninger.

PowerPoint-skabelonen er et vigtigt arbejdsredskab for ICARS’ medarbejdere, så de kan udarbejde professionelle præsentationer, som er med til at præsentere, beskrive og overbevise interessenter, borgere og potentielle samarbejdspartnere om det vigtige og store arbejde, ICARS er i gang med.

www.icars-global.org
PowerPoint ICARS
PowerPoint ICARS