Artikler

Hvem er du?

Det kan din profilbrochure, årsrapport eller CSR-rapport give svaret på.

Nogle udgivelser SKAL jo bare udarbejdes. Årsrapporten er et MUST. CSR-rapporten er moderne. Profilbrochuren kan stadig være nyttig. Hvorfor ikke sætte barren højt, få visionen på plads og kom godt i mål med al praktikken, når dine +100 sider skal produceres?

Der er så mange fantastiske måder, hvorpå man kan udarbejde en tjekket profilbrochure, bog eller rapport.

Profilbrochuren – eksisterer den i dag?

Ja, det gør den 🙂 Profilbrochuren kan stadig noget. Den kan holde fokus på, hvordan dine modtagere får den bedste oplevelse af dig og din virksomhed. Den kan fortælle din historie på en overraskende måde. Og den kan bruges i mange sammenhænge og over en længere periode.

Årsrapport

En årsrapport har et fast format: Ledelsens beretning, året der gik, hvordan er det gået for virksomheden, regnskabsdel med resultatopgørelse, balance, aktiver og passiver – og nogle gange mange sider med noter, der skal trippel­tjekkes inden trykstart.

Derudover indeholder rapporten også alle de spændende vinkler fra året, der kan være interessante at skrive om til dine stakeholders. Det kan være artikler om årets nye tiltag, om dine kunder, om faglig udvikling.

CSR-rapporter

Det er et lovkrav, at din CSR-rapportering bliver beskrevet i din årsrapport i helt kort form. Flere virksom­heder er begyndt at gøre meget mere ud af CSR og udgive CSR-rapporten som en selvstændig udgivelse.

CSR-rapporten er sammen med FN’s verdensmål blevet en god måde for en virksomhed at profilere sig på.

I CSR-rapporten kan du gå meget mere i dybden med din virksomheds strategi. Det kan fx være i forhold til ligestilling, klima, forbrug, produktion, hvilke formål I vil støtte, hvordan I arbejder for ligeløn, hvordan I vil sikre udvikling af unge talenter osv.

Man kan måske ikke fokusere på det hele hvert år, men man kan udvælge et par af FN’s verdensmål, og så kan man matche virksom­hedens CSR-mål op mod FN’s globale mål. Du kan rapportere om, hvilket ansvar I tager som virksomhed, og hvordan medarbejderne skal forholde sig til CSR-politikken i virksomheden.

Hvis der udvikles info­grafik til års- og CSR-rapporten kan det efterfølgende nemt postes på sociale medier. På den måde skabes indholdet også til at kunne sprede de gode histo­rier på andre platforme.

Hvordan vil du udgive?

Online kan du komme bredt ud med en pdf med klikbare links og andre interaktive effekter.

Som tryksag kan du udkomme til fx en generalforsamling, og du kan evt. samtidig have glæde af årsrapporten som en udvidet præsentationsbrochure.

Nogle gange vælger virksomheder også at lave en kort pixiversion af årsrapporten.

Hos BGRAPHIC er vi vant til at udarbejde års- og CSR-rapporter. Vi sikrer, at du kommer godt ud på flere sprog samtidig. At tallene holder kant efter revisorens input. Og at kvaliteten på produktionen er den ypperste – både i dialogen med os samt i det fær­dige produkt.

1. oktober 2020