Artikler

Design til de aktuelle dagsordener

Design, der gør en forskel

Uddannelse, infrastruktur, sundhed, innovation og miljø. Det er blot nogle af de temaer, vi gennem årene har udarbejdet design- og kommunikationsløsninger til. Det er vigtige områder, som har betydning i hverdagen for os alle.


Design kan bevæge verden og sætte din dagsorden

At sætte en dagsorden kan kræve flere måder at kommunikere på til forskellige interessenter. På dagen skal vi sammen med dig sikre, at alle de digitale værktøjer og kommunikationsplatforme går op i en højere enhed.

Design og værktøj skal løbende udarbejdes, udvikles og opdateres. Det sker i takt med, at de vigtige temaer sættes på dagsordenen – at der foretages nye undersøgelser, at der drages nye konklusioner, og at der tages nye politiske beslutninger.

En del af vores opgave er at sikre, at der altid er en rød tråd i designet. At designet optimeres til den enkelte kommunikationsopgave, og at det udvikler sig og følger med tiden – hele tiden. Der skal være en klar sammenhæng mellem alle virksomhedens materialer, og alt design skal kontinuerligt holde det samme høje niveau. Det sikrer en troværdighed og professionalisme, som er meget vigtig for at få budskaberne ud til politikere, forvaltning og den brede offentlighed.


Lange kunderelationer

Vi har mange gode og lange kunderelationer. De lange samarbejder har mange styrker. En af de vigtigste er måske, at vi som designbureau får et dybdegående kendskab til virksomheden og designet. Vi har en historik sammen – i designudviklingen og i virksomhedens aktiviteter – og altid super dialog med de enkelte medarbejdere i virksomheden. Det kendskab og tætte samarbejde er med til at sikre stærke, succesfulde og holdbare designløsninger.


Vi er en del af Danmarks største infrastrukturprojekt
En af de kunder, vi har et langt og godt samarbejde med, er Femern A/S. Femern A/S blev i 2009 udpeget til at gennemføre forberedelser, undersøgelser og projektering af Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland.

Vi har siden da stået for at udarbejde mange forskelligartede design- og kommunikationsløsninger for Femern A/S. Bl.a. danmarkshistoriens nok største VVM-redegørelse, infografikker og udstillingsmateriale til Femern A/S’ infocentre.

Læs mere om vores samarbejde med Femern A/S: 
Udstillingsmateriale for Femern A/S og PowerPoint-skabelon for Femern A/S.


Der er guld i genbrug
En anden kunde er Vestforbrænding, Danmarks største affaldsselskab. Vestforbrænding arbejder for at forbedre miljøet ved hjælp af genbrug og effektiv udnyttelse af energi.

Vi har gennem tiden stået for designløsninger til bl.a. kampagnemateriale, som skal vejlede og hjælpe borgere til bedre affaldssortering. Materialet har både udsendt til borgere og opstillet på Borgerservice hos de 19 kommuner, som ejer Vestforbrænding.

Læs mere om vores samarbejde med Vestforbrænding:
Affaldskampagne for Vestforbrænding og Sikkerhedsfolder for Vestforbrænding.

Ud over de nævnte eksempler har vi lange kunde relationer med bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut, Center for Offentlig Innovation og Sundhedsstyrelsen. Vi er stolte af at være med til at udarbejde design til så mange, vigtige og aktuelle dagordener.

Læs mere om vores løsninger til disse og andre kunder her på websitet.

1. oktober 2020