Femern A/S

Informativt og inspirerende udstillingsmateriale

Femern A/S bygger Femern Bælt-tunnelen mellem Danmark og Tyskland. Ud over byggearbejdet, ligger der en stor opgave i at formidle og informere om byggeriet.

Borgere i begge lande vil gerne holdes orienteret. Og politikere, erhvervsfolk og ingeniører fra hele verden kommer ofte på besøg for at høre om aktiviteterne – så der afholdes mange konferencer, møder og foredrag. Disse events afholdes ofte i Femern A/S’ to infocentre i Rødbyhavn på Lolland og Burg på Fehmarn.

BGRAPHIC udarbejdet nyt udstillingsmateriale til infocentrene samt til diverse konferencer og arrangementer, fx Folkemødet. Informationen spænder vidt – det drejer sig fx om sikkerhed, byggearbejdet, trafikinformation, information om natur- og miljøpåvirkning og turisme. Derudover har Femern A/S en mobil skibscontainer, som kan stilles op ved events, og som indeholder udstillingsmateriale.

www.femern.dk
Illustrationer for Femern A/S
Bannere til udstillinger for Femern A/S
Udstillingsmateriale for Femern A/S