Regeringen

Regeringens udspil og visioner for fremtiden

Myndighederne står for en stor del af den offentlige information, der skal kommunikeres ud til borgere, virksomheder, det kommunale og regionale Danmark og ikke mindst til pressen. I den højprofilerede ende af slagsen er de udgivelser, som regeringen eller de enkelte ministerier udsender i forbindelse med større reformer eller planlagte tiltag.

BGRAPHIC har udarbejdet en del af de seneste udspil, blandt andet Handlingsplan for FN’s verdensmål, National strategi for cyber- og informationssikkerhed, Sundhedsreformen og Danmarks digitaliseringsstrategi. Udgivelserne skal formidle politiske visioner i et borgernært sprog, og designet skal lette forståelsen af de ofte komplicerede tiltag – bl.a. ved hjælp af letforståelig infografik, som illustrerer data på en overskuelig og indbydende måde samt understøtter formidlingen, så læseren får et nemt overblik.

Det er en fornøjelse for os at følge de politiske forhandlinger tæt undervejs i disse udgivelser. Verden og politikken ændrer sig i takt med, at vi designer dens indhold. Vi er med i maskinrummet undervejs og får publikationerne i mål sammen med ministeriernes dygtige medarbejdere. Vi sætter en stor ære i at kunne leve op til den fortrolighed, som vises os og vi kan altid levere varen til tiden.

www.fm.dk
Regeringens sundhedsreform
Regeringens udspil infografik
Regeringens national strategi for cyber-og informationssikkerhed
Regeringens digitaliseringstrategi
Regeringens reformudspil