Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Med fingeren på pulsen

Hvert år udgiver Indenrigs- og Sundhedsministeriet publikationen Nationale mål for sundhedsvæsenet. Publikationen giver et overblik over, hvordan regioner og kommuner samarbejder om at skabe en fælles retning for kvalitet, behandlinger og patientsikkerhed indenfor sundhedsområdet – med det mål at skabe sunde leveår for os alle. Hvert år tager ministeriet dermed pulsen på eget område og overvåger status på både aftalte delmål og konkrete indsatser. De nationale mål skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører – sygehusene, kommunerne og almen praksis – arbejder i en tydelig og fælles retning mod højere kvalitet og samtidig gøre det lettere at overskue, hvor der er behov for forbedringer. Fokus i sundhedsvæsnet er, at patienten er i centrum – og derfor er hjertet også i centrum i designet.

BGRAPHIC har gennem flere år designet publikationen i en læsevenlig og overskuelig opsætning med elegante infografikker til at understøtte både budskaber og cases. Næste udgivelse er heldigvis allerede i pipelinen.

Læs hele rapporten https://sum.dk/temaer/8-nationale-maal-for-sundhedsvaesenet