Hillerød Kommune

Guides til pædagogisk Analyse er en del af børne- og ungepolitikken

I Hillerød kommune går de metodisk til værks. Guiden Pædagogisk Analyse er et redskab, der systematisk skal fremme forståelsen af læringsmiljøets betydning for børn og unge og pege på nye måder at arbejde på. Dette arbejde er en af Skolepolitikkens tre indsatsområder om samarbejde og videndeling. Dagtilbuds-guiden til Pædagogisk Analyse er også en del af børne- og ungepolitikken, som er til brug i vuggestuer og børnehaver.

BGRAPHIC har skabt det visuelle univers og designet Skolepolitikken 2021-25 samt tilhørende plakat, handout og guides om Pædagogisk Analyse. Illustrationerne er de gennemgående elementer sammen med modeller, der er designet i samme illustrative udtryk, så alle materialerne får fin indbyrdes sammenhæng. Flere af modellerne er samtidig udviklet og programmeret til aktive værktøjer i Word, som skolernes teams kan gøre brug af i deres pædagogiske analyser.

 

 

Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25
Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25
Hillerød Kommune Pædagogisk Analyse Wordskabelon
Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25, illustration
Hillerød Kommune Teamguide til Pædagogisk Analyse