Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringspartnerskabet udgiver sine anbefalinger

Regeringens digitaliseringspartnerskab har siden marts 2021 drøftet, hvordan Danmark udnytter og omsætter de teknologiske muligheder i fremtiden. Partnerskabet har afsluttet sit arbejde, og har afleveret 46 anbefalinger til regeringen i form af en ny publikation. Se publikationen her.

BGRAPHIC har udarbejdet nyt logo for partnerskabet og designet publikationen i tæt samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringspartnerskabet ser ind i Danmarks digitale fremtid. Medlemmerne har bidraget med viden om, hvordan Danmark bedst udnytter den digitale omstilling. Anbefalingerne indgår nu som inspiration til regeringens igangværende og kommende strategier og politiske udspil på det digitale område, ligesom de kan anvendes i arbejdet med en samlet digital strategi for Danmark.

Digitaliseringspartnerskabet har bestået af en formand, Jim Hagemann Snabe, og 27 faste medlemmer. Medlemmerne er topledere og eksperter fra dansk erhvervsliv, forskningsverden, civilsamfund, arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner.

www.digst.dk
Digitaliseringspartnerskabet logo
Digitaliseringsstyrelsen Digitalliseringspartnerskabet anbefalinger
Digitaliseringspartnerskabet Visioner og anbefalinger udgivelse
Digitaliseringspartnerskabet grafik