Diabetesforeningen

Ensartet præsentation til vigtige budskaber med Word-skabeloner

Diabetesforeningen arbejder for bedre vilkår for mennesker med diabetes samt for at sætte diabetes på den politiske dagsorden.

De kommenterer og giver input til emner som bl.a. patientuddannelse, rettidig behandling, overvægt og motion. Foreningens besyv er vigtige indspark, og derfor er det vigtigt, at de skaber opmærksomhed, præsenteres professionelt og tydeligt viser Diabetesforeningen som en seriøs afsender.

BGRAPHIC har udviklet to Word-skabeloner – en til budskabspapirer og en til notater, som foreningen anvender til alle deres vigtige input og budskaber. Skabelonerne har et visuelt aftryk i toppen, som tiltrækker sig læserens opmærksomhed. Samtidig styrer og styrker skabelonerne foreningens kommunikation, fordi de præsenterer budskaberne ensartet på tværs af emner.

www.diabetes.dk
Word-skabeloner for Diabetesforeningen
Word-skabeloner for Diabetesforeningen
Word-skabelon for Diabetesforeningen