Nyheder

Ny national strategi skal styrke Danmarks digitale sikkerhed

BGRAPHIC har udarbejdet design af en ny publikation for regeringen. Strategien sætter en ambitiøs retning for Danmarks digitale sikkerhed, så vi fremover er bedre rustet mod den konstante cybertrussel.
 
Danmark er jo verdensmester i offentlig digitalisering. Og digitaliseringen er til gavn for danskerne og drivkraft for samfundets økonomiske vækst. Med den høje grad af digitalisering følger en øget sårbarhed over for it-kriminelle, der udfordrer sikkerheden hos myndigheder, virksomheder og borgere. Så det er vigtigt, at vi styrker vores cybersikkerhed.

Den nye strategi indeholder 34 hovedinitiativer, der i endnu højere grad sætter fokus på beskyttelsen af Danmarks digitale infrastruktur og it-systemer. Samtidig skal initiativerne bidrage til, at Danmarks deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen fremover bliver styrket.

Super spændende opgave og dejligt, at vi kan hjælpe med at udvikle design og infografik til så vigtigt et emne. 
Du kan downloade publikationen her https://fm.dk/udgivelser/2021/december/national-strategi-for-cyber-og-informationssikkerhed/

10. januar 2022