Nyheder

Logo for PRO-sekretariatet

PRO-sekretariatet er et nyoprettet sekretariat i Sundhedsdatastyrelsen. Deres arbejde omhandler patientrapporterede oplysninger, udfyldt via spørgeskema, som anvendes i dialog mellem patient og kliniker.

Det er et nyt og super spændende område, hvor vores sundhedsdata fremover kommer til at være en del af vores dialog med lægen. Det kan fx være ved, at man løbende selv rapporterer data ind med en udvikling over en periode, fx vægt, blodtryk, tilstand ved brug af medicin, data i forbindelse med genoptræning, fx minutters gang/løb eller cykelafstand/tid og lignende. Data anvendes både i forhold til dig som borger/patient og din dialog med lægen – og så kan data jo også anvendes i forskningssammenhænge.

Vores design

BGRAPHIC har udarbejdet logo for PRO-sekretariatet. Logoet vil blive anvendt af parterne bag projektet: regeringen, Danske Regioner og KL.

Designet af logoet illustrerer borgeren i dialog med lægen. Baggrunden med cirklerne illustrerer de data, som indrammer patientens tilstand og danner baggrund for det overblik, som patient og læge får på borgerens situation via de indrapporterede data.

Det er et super spændende projekt at følge, og det er fascinerende, hvad man efterhånden kan med data og de tekniske muligheder, der hele tiden udvikles.

Læs mere om PRO-sekretariatet og deres arbejde på www.sundhedsdatastyrelsen.dk

25. april 2017