Sundheds- og Ældreministeriet

Genetiske oplysninger: Hvordan bliver de anvendt og hvorfor?

I forbindelse med lovforslag om Nationalt Genom Center har BGRAPHIC udviklet koncept for infografik, handouts og en video for Sundheds- og Ældreministeriet.

Infografikken forklarer, hvordan viden om patienters genetik kan give bedre og mere målrettet behandling. Det gælder fx på kræftområdet – og potentialet er stort inden for mange sygdomsområder.

Projektet har udviklet sig gradvist, efterhånden som den offentlige debat har afdækket nye behov for at præsentere Sundheds- og Ældreministeriets budskaber på en overskuelig og letforståelig måde.

www.ngc.dk
Infografikker og video til Nationalt Genom Center for Sundheds- og Ældreministeriet