Dansk Selskab for Akutmedicin, DASEM

Hvad sker der, når du bliver indlagt akut?

Indenfor hospitalspraksis og medicinsk behandling er Dansk Selskab for Akut Medicin (DASEM) en markant stemme i sygehusvæsenet. DASEM fremmer udviklingen af akutmedicin, patientflow og organiseringen af akutsygehuset gennem forskning, uddannelse og vidensdeling. DASEM er et forum, der skal optimere og sikre kvaliteten i sygehusbehandlingen i hele landet, så alle patienter kommer hurtigt gennem køen og får den rigtige behandling på den mest effektive måde.

DASEM har udgivet et holdningspapir med 27 anbefalinger til, hvad akutmedicin kan bidrage til i Danmark. BGRAPHIC har designet udgivelsen i et smukt og overskueligt layout med flotte infografikker, der forklarer de mest komplekse begreber så menigmand – og politikere – kan forstå meningen bag det hele. Formålet er, at beskrive DASEMs holdning, vision og anbefalinger til, hvad akutmedicin er – og hvad specialet kan bidrage med i de kommende år – hvor sundhedsvæsenet står over for en omfattende reorganisering.

Selvom vi har haft sundhedsvæsenet som speciale i mange år efterhånden, fik vi denne gang lige styr på nogle nye fagtermer som Crowding og Throughput samt de forskellige karakteristika for modellerne i akutmodtagelsen; Hybrid, Virtuel og Selvstændig. Altid rart at blive klogere – og altid rart at bidrage til den positive udvikling af vores samfund.

Læs mere på www.dasem.dk