Steno Diabetes Center Sjælland

Stærke og runde rammer for behandling af diabetes

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) tilbyder behandling og diabetestilbud, der forbliver tæt på den enkelte borger. SDCS er et decentralt center, som understøtter og udvikler behandlingen af diabetes ude på de enkelte sygehuse og i almen praksis i hele Region Sjælland.

BGRAPHIC har udviklet visuel identitet for SDCS på flere platforme. Designet tager udgangspunkt i grundelementerne fra Regions Sjællands design, dvs. logo, fonte og farvepalette. Vi har skabt et unikt udtryk, så SDCS kan kommunikere fra deres egne platforme.

Vi har bl.a. udarbejdet design på følgende elementer: Logo, PowerPoint-skabelon, årsrapporter, Forskningsstrategi 2020-2025, digitalt nyhedsbrevs-skabelon, foldere til patienter og dekoration af Diabetes-bussen. Bussen giver SDCS mulighed for at komme endnu tættere på borgerne ved at køre ud i boligområder og plejehjem, så folk har nemmere ved at komme til kontrol.

Grafikken har det indbyggede twist, at cirkelelementet referere til World Diabetes Day designet. Læs mere på www.worlddiabetesday.org

www.stenosjaelland.dk
Steno Diabetes Center logo
Steno Diabetes Center sjælland folder
STENo Visuel identitet årsberetning, nyhedsbrev
STENO Visuel identitet PowerPoint-præsentation
STENO Visuel identitet PowerPoint
STENO Visuel identitet diabetesbussen