Steno Diabetes Center Sjælland og Odense

Infografik som kan sættes sammen på kryds og tværs

Antallet af voksne med type 2-diabetes stiger. Mange lever med flere sygdomme samtidig med diabetes, og der er generelt flere lægebesøg og hyppigere indlæggelser end blandt resten af befolkningen. Det er nogle af hovedkonklusionerne i et nyt registerstudie, der tegner en profil af, hvem der har diabetes i Region Sjælland og Region Syddanmark anno 2022.

Steno Diabetes Center Sjælland og Odense lægger op til mere målrettet behandling og forebyggelse på tværs af den enkelte region og i de enkelte kommuner.

Steno Diabetes Center Sjælland har i samarbejde med det tilsvarende center i Odense for første gang lavet en udførlig beskrivelse af begge regioners borgere med diabetes ud fra både sociodemografiske, helbredsrelaterede og behandlingsmæssige forhold. 

Dette store arbejde har udmøntet sig til to omfattende rapporter. BGRAPHIC har udarbejdet design på begge rapporter. I forbindelse med lanceringen har BGRAPHIC også udviklet infografikker, som kan postes enkeltvis på sociale medier eller samlet på one pagers, plakater, i PowerPoint eller hvor man nu har brug for at komme ud med sin information. Super enkelt system og nemt at anvende for medarbejderne i de to centre.

Steno Diabetes Center, infografik
Steno Diabetes Center, infografik
Steno Diabetes Center, infografik
Steno Diabetes Center, rapporter