Statens It-råd

Danmark er et af de mest digitale samfund

Statens It-råd udgiver hvert år sin statusrapport, hvor der gives status på statens igangværende it-projekter. Vi er i Danmark et af det mest digitale samfund i verden. Så det er spændende at følge med i hvor langt vi egentlig er.

Statens It-råd følger halvårligt fremdriften for alle statens igangværende risikovurderede it-projekter. Rådet hjælper myndighederne med tidlig håndtering af risici i it-projekter og strategisk styring af deres it-systemporteføljer, og er et uvildigt råd sammensat af ledere fra både det offentlige og det private erhvervsliv.

I samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen har BGRAPHIC designet It-rådets statusrapporter gennem de sidste 4 år. Seneste udgivelse er selvfølgelig statusrapporten for 2022.

Rapporterne indeholder status på projekter, nøgletal, interviews, cases og overblik på udvikling. Publikationerne er smukt sat op i en overskuelig og letforståelig form med grafer, infografikker og emnenære billeder af medarbejdere og digitale illustrationer.