Reformkommissionen

Reformer i uddannelser og på jobmarkedet

Reformkommissionen er nedsat af regeringen for at foreslå reformer, der tager hånd om komplekse udfordringer. Kommissionens arbejde er afsluttet i 2023. Over to år er der blevet udarbejdet tre store rapporter med anbefalinger fra kommissionen.

Kommissionens har fokuseret på følgende tre temaer: Bedre uddannelser for alle: Kommissionen skal komme med forslag til forbedringer og mere fleksibilitet på ungdomsuddannelsesområdet med fokus på de unge, som ikke får en uddannelse, og hvordan der kan skabes større mobilitet på tværs af generationer. Flere i job: Kommissionen skal have fokus på borgere, der har svært ved at opnå eller fastholde beskæftigelse. Det er fx ufaglærte med behov for opkvalificering, ikke-vestlige borgere, der har været mange år i Danmark uden at kunne holde fast i et arbejde, og seniorer, som skal hjælpes hurtigere tilbage i job, efter de er blevet ledige. Flere og bedre job: Kommissionen skal komme med ideer til at styrke erhvervslivets muligheder for at skabe gode job og øge produktiviteten. Det kan fx ske ved at forbedre rammerne for investeringer, ny teknologi og innovation, sikre sund og effektiv regulering samt fremme forskning og udvikling. Et særligt fokusområde vil være at understøtte flere innovative virksomheder og højproduktive arbejdspladser samt erhvervslivets bidrag til den grønne omstilling blandt andet ved at skabe gode rammer for at udvikle danske styrkepositioner.

BGRAPHIC har udviklet design på rapporterne i samarbejde med Finansministeriet. Tanke-streger.dk har udarbejdet de fine illustrationer. Du kan downloade rapporterne på reformkommissionen.dk

 

Reformkommisionen, Nye reformveje 3
Reformkommisionen, Nye reformveje 3
Reformkommisionen, Nye reformveje, illustrationer, Tankestreger.dk
Reformkommisionen, Nye reformveje, illustrationer, Tankestreger.dk
Reformkommisionen, Nye reformveje 1, 2 og 3