Miljøstyrelsen

Vi skal undgå affald i Danmark

Miljøstyrelsen har i lang tid haft fokus på at undgå affald og mindske spild. At Danmark i højere grad skal tage vare på ressourcer og materialer i affaldet, så mindre går til spilde, og flere materialer sendes tilbage i et kredsløb til gavn for miljøet.

BGRAPHIC har udarbejdet et logo og en lang række ikoner og infografikker inden for dette fokusområde. Det drejer sig bl.a. om områderne bygge og anlæg, tekstil, emballage, elektronik, madspild, forbrugere og virksomheder.

Ikonerne er med til at sikre ensartethed i materialet og gør det lettere at aflæse de enkelte fokusområder.

www.mst.dk
Logo og ikoner for Miljøstyrelsen
Infografik i rapporter for Miljøstyrelsen
Logo, ikoner og infografik for Miljøstyrelsen
Ikoner for Miljøstyrelsen
Ikoner for Miljøstyrelsen