Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning

Tal og anbefalinger for fremtiden formidles nemt og ligetil

Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning har udgivet deres betænkning ”Fremtidssikring af et stærkt pensionssystem”. Kommissionens opdrag har været at analysere sig frem til et større vidensgrundlag om pensionssystemet samt komme med konkrete anbefalinger til regelændringer.

Resultatet blev en omfangsrig rapport – side efter side fyldt med tekst, tal, grafer, statistik og tabeller. Finansministeriet bad derfor BGRAPHIC om hjælp til at fremhæve budskaber og pointer – for at gøre rapporten mere læsevenlig. Det har vi gjort ved at designe hele sider og opslag med overblik, principper og forklaringer ved hjælp af farver, infografik og gennemgående figurer, der giver læseren mulighed for at holde snor i budskaber og de væsentligste pointer igennem rapporten.

Indholdet til selve rapporten blev i øvrigt skabt via en velfungerende Wordskabelon, som BGRAPHIC har udarbejdet for Finansministeriets koncern.

www.bm.dk
Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, anbefalingerne
Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, infografik
Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, infografik
Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, udgivelse