ICARS

Appellerende og seriøst design til videns- og forskningscenter

ICARS – International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions – er et uafhængigt internationalt løsningsorienteret videns- og forskningscenter, som skal sætte fokus på antibiotikaresistens og omsætte politik til handling ved at finde løsninger samt understøtte implementeringen af disse løsninger.

Det nye visuelle udtryk til ICARS skal synliggøre vigtighed og seriøsitet. Samtidig skal udtrykket henvende sig til flere målgrupper: både lavindkomstlande, som i samarbejde med ICARS kan arbejde på specifikke projekter, og højindkomstlande, forskere og fonde, som ved hjælp af positiv omtale, donationer eller samarbejder kan være med til at støtte centret. Derudover er det, som nystartet organisation, særlig vigtigt at skabe opmærksomhed og appellere til målgrupperne, så kendskabet til centret hurtigt øges.

www.icars-global.org
Logodesign for ICARS
Folder, brevskabelon og visitkort for ICARS
Folder for ICARS
PowerPoint-skabelon for ICARS
PowerPoint-skabelon for ICARS
Infografik for ICARS