Danmarks Evalueringsinstitut

Skabelonen sikrer, at publikationerne er ensartede og professionelle

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) arbejder for at gøre uddannelser og dagtilbud bedre gennem evalueringer, analyser og redskaber.

Al viden omdannes til rapporter, og til det formål har BGRAPHIC udviklet en rapportskabelon i Word. Skabelonen skaber rum for, at rapporten bl.a kan have et illustrativt univers, være fotobåret eller indeholde mange grafer og tabeller. Alt det, der på bedst mulig vis formidler rapportens vigtige pointer.

Rapport-skabelonen skal kunne anvendes af alle EVA’s medarbejdere, så det er vigtigt, at den er brugervenlig at arbejde i. Samtidig sikrer skabelonen, at der på trods af de mange forfattere, altid er samme struktur og design, så alle publikationer præsenteres med et ensartet og professionelt udtryk.

www.eva.dk
Word-skabelon for Danmarks Evalueringsinstitut
Word-skabelon for Danmarks Evalueringsinstitut