Danmarks Evalueringsinstitut

Publikationsdesign til mange typer udgivelser

BGRAPHIC har udviklet design til udgivelser, redskaber og præsentationer for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

EVA formidler evalueringer og analyser fra dagtilbud til videregående uddannelser. Designet støtter op om kommunikationsopgaven ved at være fleksibelt og samtidig stringent, så EVA altid fremtræder med den faglige tyngde, som de repræsenterer. Man skal som modtager føle sig godt informeret, og man skal få lyst til at bruge de redskaber, EVA udvikler.

Designet er tilpasset de nye platforme, og der er altid tænkt i de rigtige kommunikationskanaler. Infografik og illustrationer til udgivelserne anvendes effektfuldt på de sociale medier.

www.eva.dk
Publikationsdesign for Danmarks Evalueringsinstitut
Publikationsdesign for Danmarks Evalueringsinstitut
Publikationsdesign for Danmarks Evalueringsinstitut