Nyheder

Ny omfattende rapport med anbefalinger fra Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning

Danmark har et pensionssystem i særklasse. For at ruste vores pensionssystem til fremtiden er der behov for nogle ændringer, fx en lempeligere regulering af folkepensionsalderen, der sikrer mere lige pensionsvilkår på tværs af generationer, en styrkelse af incitamenterne til pensionsopsparing samt at pensionsydelserne kommer til at afspejle, at pensionister er blevet økonomisk bedre stillet. 


Kommissionen blev i 2020 nedsat af regeringen og forligspartierne. Opgaven har været at undersøge om det nuværende pensionssystem har den rette balance og om systemet er stærkt nok rustet til de gradvise ændringer i danskernes sundhed, levealder og ønsker til senior- og ældrelivet. 


Spændende at se, hvad udviklingen i pensionssystemet skal være og hvad man kan blive enige om 😊

BGRAPHIC har udarbejde koncept for designet i samarbejde med Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Vi har udarbejdet omslaget, kapitelsiderne og siderne med infografik. Ministerierne har selv varetaget opsætning af siderne i deres Word-skabelon. Dejligt at se alt materiale samlet i professionel og tjekket udgivelse. Hvis design, farver, fontstørrelse og infografik styres med kyndige hænder i hele processen går det hele op i en højere enhed.


Læs mere her

4. maj 2022