Nyheder

Lønstrukturen i det offentlige Danmark

Lønstrukturkomitéen har netop lanceret sin hovedrapport om lønstrukturen og løndannelsen i den offentlige sektor i Danmark.

Lønstrukturkomitéens arbejde er udmøntet i en samlet rapport indeholdende centrale konklusioner. Konklusionerne skal tage hensyn til, at løn og andre ansættelsesvilkår i den offentlige sektor fastsættes ved kollektive overenskomster og aftaler, der indgås mellem de respektive arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. 

Komitéen ledes af en uafhængig formand. Komitéen består herudover af fem repræsentanter fra FH, en repræsentant fra Akademikerne, tre repræsentanter fra de offentlige arbejdsgivere (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner), en repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening samt af seks eksperter. 

BGRAPHIC har i samarbejde med Finansministeriet udviklet design på hovedrapporten og PowerPoint-præsentationen, som er blevet anvendt til pressemødet. En del af den grafiske pakke har bl.a. været at tegne ikoner af personer fra de forskellige fagområder, som rapporten belyser. Et super spændende projekt, der er sat sammen via vores grafiske tilgang og store erfaring med tilsvarende opgaver – hertil kommer også samarbejdet med kunden, som er en dygtig superbruger, der kender alle hjørner af den programmerede Word-skabelon og en nyudviklet PowerPoint skabelon – så hele det visuelle udtryk går op i en højere enhed til lanceringen af komitéens store arbejde.

Læs mere om komitéens arbejde på www.loenstrukturkomiteen.dk

14. juni 2023