Artikler

Er dine pdf’er tilgængelige?

Folketinget har vedtaget en ny lov om webtilgængelighed. Loven indebærer, at alle offentlige myndigheders websites og apps skal være tilgængelige for alle borgere – også borgere med handicap som fx syns-, tale-, indlærings-, bevægelses- og hørehandicap. Og det skal være tilgængeligt inden den 23. september i år. Det gælder også alle dokumenter og pdf-filer, der kan hentes på de offentlige websites.

Vi har erfaringen og er klar til at hjælpe

Er du i tvivl om, hvordan du gør dine pdf’er tilgængelige, så ved vi hvordan. Vi har allerede stor erfaring med at indarbejde tilgængelighedsprincipperne i design og opsætning af produkter for vores offentlige kunder.

Vi kan hjælpe dig med at gøre dine eksisterende publikationer og andre pdf’er tilgængelige, eller vi kan hjælpe dig med at gøre nyt materiale tilgængeligt – vi springer til, dér hvor du har brug for det 🙂

Det forventes nemlig, at pdf’er, der er offentliggjort efter 23. september 2018 (altså ét år før loven træder i kraft), skal være tilgængelige. Hvis du også har pdf’er, som er offentliggjort inden denne dato, er det kun nødvendigt at gøre dem tilgængelige, hvis de betegnes som værende ”nødvendige for aktive administrative processer”.

Hvorfor skal materialet være tilgængeligt?

Tilgængelige pdf’er giver alle brugere mulighed for at læse og navigere i dine dokumenter og udfylde formularer – uanset fx læsefærdigheder og synshandicap.

På den måde når dine budskaber ud til flere og giver brugere med handicaps samme muligheder for at være digitalt selvhjulpne og informerede som alle øvrige brugere.

Hvordan gør du dine pdf’er tilgængelige?

Der er fire overordnede principper, som skal overholdes, når du skal gøre noget tilgængeligt: Det skal være 1) opfatteligt, 2) anvendeligt, 3) forståeligt og 4) robust.

Disse principper betyder bl.a., at du skal være opmærksom på nedenstående elementer i din pdf:

  • Der skal være klar struktur og rækkefølge på indholdet, og komponenter med samme funktion inden for samme materiale skal defineres konsekvent, så hjælpeprogrammer kan forstå materialet. Det handler fx om at definere alle overskrifter som overskrifter, alle billedtekster som billedtekster osv.
  • Der skal tilføjes alternativ tekst til billeder, figurer og andre elementer, som ikke er tekst, men som er relevant for forståelsen af indholdet. Den alternative tekst sikrer, at skærmlæserprogrammer kan tekstliggøre billederne.
  • Kontrastforholdet i den visuelle præsentation af tekst og baggrundsfarve skal være stort nok til, at teksten står tydeligt for svagtseende.

Det er vigtigt, at du både tager stilling til eksisterende pdf’er og nye publikationer og pdf’er, du selv udarbejder.

Det er naturligvis vigtigt, at du overholder loven. Derudover når dine publikationer og derfor også dine budskaber ud til en større mængde mennesker, hvis dit materiale er tilgængeligt. Og borgerne skulle gerne blive mere selvhjulpne, når materialet er mere brugervenligt, hvilket både burde sikre mere brugertilfredshed og minimere kundebetjeningen hos offentlige virksomheder.

Læs mere om den nye lov, hvem der skal overholde loven, og hvordan man overholder loven på www.digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed

Lad os gerne høre fra dig på 70 22 87 89, hvis du har brug for hjælp med at gøre dine pdf-filer tilgængelige. Det er bare at starte fra en ende af 🙂

24. juni 2019