Videncenter for Miljø og Ressourcer

Miljøet er på agendaen – og har faktisk været det i mere end 25 år

BGRAPHIC udarbejder 4 x årligt magasinet Miljø og Ressourcer for Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR).

Regionerne gør et stort arbejde for at bevare vores miljø – både til lands og til vands. Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer støtter regionerne i varetagelsen af deres opgaver på jord-, grundvand- og råstofområdet. VMR indsamler, bearbejder og videreformidler den viden og de erfaringer, som regioner opnår i deres arbejde med jord- og grundvandsforurening og på råstofområdet.

VMR har eksisteret i mere end 25 år og har i den anledning udarbejdet en bog, hvor man kan se hvordan der har været fokus på miljøet gennem årene.

Læs mere på websitet www.miljoeogressourcer.dk – som vi i øvrigt også har designet 😊