Kystdirektoratet

Vigtig formidlingsopgave om kystbeskyttelse

BGRAPHIC har udarbejdet ni videoer til Kystdirektoratet, som er en del af Miljø- og Fødevarestyrelsen. Videoerne illustrerer forskellige kystbeskyttelsesmetoder, fx dige, høfder, bølgebrydere, sandfodring og højvandsmur. De ni videoer indgår som en del af et undervisningsmateriale til medarbejdere i kommunerne, som skal arbejde med – og derfor informeres om – kystbeskyttelsesmetoder.

BGRAPHIC har udarbejdet principdesign og storyboards til videoerne. Videoerne har en enkel isometrisk illustrationsstil, som sikrer, at alle elementer er tydelige og nemme at forstå. Storyboards er blevet til i tæt samarbejde med eksperter fra Kystdirektoratet for at sikre, at indholdet stemmer overens med de reelle kystforhold.

Animationen er i 3D for på bedste vis at illustrere bevægelse i vand og sand og dermed effekten af de forskellige kystbeskyttelsesmetoder. Animationen er udarbejdet i et super samarbejde med Cadpeople.

 

www.kyst.dk
Illustration til video for Kystdirektoratet