Danmarks Evalueringsinstitut

Design til udviklingsarbejde i dagtilbud

Den styrkede pædagogiske læreplan er grundlaget for udviklingsarbejdet i alle dagtilbud til understøttelse af 0-6 årige børns trivsel og udvikling.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har for Børne- og Undervisningsministeriet udviklet en lang række inspirationsmaterialer, dialogkort, evalueringsredskaber og podcast til brug i kommuner og dagtilbud. Derudover er der udviklet Wordskabeloner, som institutionerne kan bruge, når de skal skrive deres pædagogiske læreplan og senere, når den skal evalueres.

Vi har for EVA udviklet den visuelle identitet for hele projektet samt designet og illustreret alle materialer. Designets visuelle markører, samler et meget varieret indhold til et ensartet udtryk, som skal give modtagerne en god indgang til at gå i gang med arbejdet.

www.emu.dk
Den styrkede pædagogiske læreplan – hovedpublikation og redskaber
Den styrkede pædagogiske læreplan – hovedpublikation og redskaber
Den styrkede pædagogiske læreplan – publikationer
Den styrkede pædagogiske læreplan – publikationer
Den styrkede pædagogiske læreplan – publikationer
Den styrkede pædagogiske læreplan – Wordskabeloner