Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Sundhedsstyrelsen – Demenshåndbøger

Et designunivers, der understøtter arbejdet med demensramte i Danmark

Antallet af ældre mennesker med demens er stigende i Danmark. Som en del af Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 har Sundhedsstyrelsen haft et behov for at udarbejde vejledende håndbøger til medarbejdere på demensområdet.

BGRAPHIC har – baseret på Sundhedsstyrelsens visuelle identitet – udarbejdet et designunivers til demenshåndbøgerne – samt til en mappe, som indeholder alle håndbøgerne, refleksionskort samt illustrationer, procesdiagrammer og infografik til animationsvideoer.

Målrettet materiale og fokus på det illustrative udtryk
Demenshåndbøgerne er målrettet medarbejdere og ledere i hjemmepleje og plejebolig. Bøgerne har til formål at give input til arbejdet med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens, samt til at understøtte en mere ensartet, høj kvalitet på tværs af kommuner og regioner. Der sker løbende udvikling af, hvordan man bedst kan arbejde med og skabe et godt liv for de demente borgere, så det er vigtigt at dele viden og opkvalificere plejepersonalet i hele Danmark.

Der er udarbejdet seks håndbøger med emner som bl.a. ”Personcentreret omsorg”, ”Faglig ledelse i praksis” og ”Palliativ pleje”. BGRAPHICs design samler de forskellige håndbøger i et fælles udtryk – samtidig med, at de ved hjælp af farvetemaer tydeligt adskilles. Vi har udarbejdet illustrationer, som på fin og enkel vis illustrerer demensramte, pårørende og fagpersoner, og som fungerer som et fint supplement til fotos. Illustrationerne kan især anvendes, hvor det kan være svært at finde passende fotos, der illustrerer pointerne, og som viser de pågældende personer den fornødne respekt. Ud over designopgaven har vi stået for produktion og distribution til alle landets kommuner og leveringer til forskellige events og konferencer.

Se også designet, demenshåndbøgerne og andet materiale på Sundhedsstyrelsens website.


Lignende cases